MEB geçici süreli öğretmen alımı başvurusu başladı! Hangi ilde kaç kişi alınacak?
28 Şubat 2017

Milli Eğitim Bakanlığı geçici süreli öğretmen alımı başvurusu, özel olarak açıklan sayfa üzerinden erişime açıldı. Farklı branşlardan toplam 2078 öğretmen alımı yapacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, Suriyeli çocukların Türk Eğitim sistemine entegre olmasına katkı sağlayacak. Peki, MEB Geçici Süreli Öğretmen alımı başvurusu nasıl gerçekleştirilecek? Hangi ilde kaç öğretmen alınacak? İşte, detaylı bilgiler

MEB geçici süreli öğretmen alımı başvurusu başladı Hangi ilde kaç kişi alınacak

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,
e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f) 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Hangi ilkde kaç öğretmen alımı yapılacak;

MEB geçici süreli öğretmen alımı başvurusu başladı Hangi ilde kaç kişi alınacak

3.1. Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler:

3.1.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği alan mezunu ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

3.1.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

3.1.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSS-P121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

3.1.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.1.5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.1.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütleri ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.1.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

3.2. Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları

3.2.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü(*) mezunu olması gerekmektedir.

(*)(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

3.2.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

3.2.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
3.2.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.2.5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.2.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütleri ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.2.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

4. İŞİN NİTELİĞİ:

4.1. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretmek,

4.2. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda rehberlik hizmeti vermek,

5. GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1. Geçici Türkçe Öğreticisi görevlendirilmesinde Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği Mezunu olmak gereklidir. Geçici süreli Rehberlik Danışmanı görevlendirilmesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü(*) mezunu olması gerekmektedir.

(*)(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

5.2. İşin sözleşme süresi 1 yıl olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme imzalanacaktır.

5.3. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda haftada 35 saate kadar derse girecek veya çalışacaktır. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda bu süreyi dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir.
Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin ve danışmanların hizmet alanı sözleşmede belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.

5.4. İşe alınacak geçici süreli eğitim personelinden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

6. İSTENEN BELGELER

6.1. Adaylardan başvuru esnasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sözlü sınava davet edilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

Adli Sicil Belgesi
İkametgâh Belgesi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi
KPSS sonuç belgesi

7. BAŞVURU

7.1. Başvuru tarihi: 27 Şubat-03 Mart 2017

Başvurular 03 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar (www.meb.gov.tr) (http://pictes.meb.gov.tr/ ) (http://hbogm.meb.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır.

MEB geçici süreli öğretmen alımı başvurusu başladı Hangi ilde kaç kişi alınacak

7.2. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak sınava aşağıda belirtilen herhangi 3 (üç) farklı internet sitesi üzerinden başvurabilirler:

Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (http://hbogm.meb.gov.tr)
Proje Merkez Yönetimi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) internet sitesinden başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır.
Başvuru belgesinin 2 adet çıktısını alarak bulundukları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Öğretmen Atama Birimine öğrenim belgesi ya da diplomanın aslı veya onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar başvurularını şahsen onaylatacaklardır. Başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamayan veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.